Alterius, de geschikte oplossing voor uw behoeften.

Dankzij benchmarking-technieken hebben wij de methodes geanalyseerd die de verschillende invorderingsactoren gebruiken teneinde de sterke punten van elk proces te bepalen.

Zo moesten we vaststellen dat de gerechtsdeurwaarder, onvermijdelijke actor in de gerechtelijke fase, afwezig was in de minnelijke fase. Sinds 1996, hebben wij dus het concept « voortdurende opdracht ».

Dankzij performante informaticatools, een aangepaste infrastructuur en opgeleide medewerkers, bieden wij onze klanten een volledige en efficiënte dienst aan voor de invordering van onbetaalde schuldvorderingen.

Dit concept laat de vermindering toe van de administratieve en financiële lasten voor de klant (voorzienbaarheid en beheer van de kosten, kosten ten laste van de schuldenaar behoudens tegenstrijdige wetgeving) en voorziet de spontane overgang van de minnelijke invorderingsfase van schuldvorderingen naar de gerechtelijke invorderingsfase van schuldvorderingen.

solution

Als Gerechtsdeurwaarders,

Beheren wij uw schuldvorderingen als een voortdurende opdracht van de minnelijke fase tot de gerechtelijke fase

Meer weten

Ze vertrouwen ons

Verzekeringen Telefonie Energie Ziekenhuizen Laboratoria Advocaten

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 494 024