Minnelijke invordering van schuldvorderingen

De minnelijke invorderingsprocedure bij Alterius.

Ontvangst van de gegevens van de klant en identificatie van de schuldenaars

1

Ontvangst van de listing van de klant en creatie van de dossiers op onze server

Creatie van een dossier samengesteld uit de gegevens met betrekking tot de schuldenaar evenals een boekhoudkundige fiche die het geheel van de financiële gegevens vermeldt.

2

Matching van gegevens en verwerping van insolvabelen

De gecodeerde gegevens met betrekking tot de schuldenaars worden eveneens vergeleken met de gegevens die vermeld worden in onze databank teneinde hieruit onmiddellijk de volgende schuldenaars te halen :

  • de notoire insolvabele schuldenaars (gerechtelijke verkopen, uithuiszettingen, …)
  • de schuldenaars onder gekende voorlopige bewindvoering
  • de schuldenaars onder Collectieve Schuldenregeling (CSR)
  • de schuldenaars die opgesloten zijn in een penitentiaire instelling

3

Controle van de identiteit (natuurlijke en rechtspersonen)

Het voordeel van de Gerechtsdeurwaarder is dat hij de wettelijke toelating heeft om de gegevens van het rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen evenals de gegevens met betrekking tot de bedrijven.

De ontvangen gegevens worden automatisch geïntegreerd in het systeem en de fiche van de schuldenaar wordt geüpdatet.

Gedurende deze volledige procedure, informeren wij de schuldenaars over de toestand van hun schuldvordering(en)
en waarschuwen wij hen over de risico’s die potentieel worden gelopen in geval van niet-betaling.

Beheer en opvolging van de minnelijke fase

4

Ingebrekestelling

Opgesteld op het briefpapier van de gerechtsdeurwaarder. Zij bevat de wettelijke vermeldingen, waarbij wordt gevraagd om contact op te nemen. Een duidelijke afrekening wordt bijgevoegd, evenals een aanvraagformulier voor gespreide betaling. Dit formulier vormt een vermogensverklaring ( inkomsten, lasten) die de gegevens van de schuldenaar zal aanvullen. De schuldenaar met betalingsmoeilijkheden begrijpt op die manier dat een minnelijke oplossing kan worden gevonden.

5

Herinnering

Document verstuurd in geval van gebrek aan reactie van de schuldenaar.

6

Telefonische herinneringen

De operatoren zijn opgeleid om redelijk te onderhandelen; hun doelstelling is om de schuldenaar ervan te overtuigen dat het in zijn belang is om een oplossing te vinden voor zijn dossier en om in voorkomend geval een afbetalingsplan overeen te komen.

7

Opvolging van de minnelijke fase

Met behulp van een hoogstaande informaticatool, bieden wij een volledige en geautomatiseerde opvolging van de dossiers, met volledige inachtneming van de termijnen.

Ons beheer dekt het geheel van de volgende taken :

  • Opvolging van de toegekende afbetalingsplannen en termijnen
  • Herinneringen per brief, e-mail en sms (in België en in het buitenland)
  • Beheer van de betwistingen
  • Contact met schuldbemiddelaars, voorlopige bewindvoerders van goederen, OCMW’s en andere centra voor schuldbemiddeling, curatoren, notarissen, advocaten en elke andere tussenkomende partij
  • Verzending van aangiften van schuldvorderingen
  • Opzoekingen van erfgenamen

U wordt geconfronteerd met onbetaalde schulden ?

Groot bedrijf of KMO, Wij bieden een oplossing die aangepast is aan uw behoeften.

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 494 024