Onze klanten - Activiteitssectoren en soorten schuldvorderingen

Wie zijn onze partners.

Activiteitssectoren

Ons cliënteel bestaat uit vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht die actief zijn in verschillende domeinen zoals: verzekeringen, banken, gezondheidszorg, telecom, energie, gemeenteontvangsten, kmo’s, ...

Nos partenaires

Soorten schuldvorderingen

Verschillende soorten schuldvorderingen worden ons toevertrouwd :

 • Commerciële facturen
 • Medische erelonen
 • Erelonen van advocaten, architecten, dierenartsen en diverse zelfstandigen
 • Facturen van laboratoria
 • Verzekeringspremies
 • Verhaal schadegevallen
 • Gemeenteontvangsten
 • Administratieve dwangschriften
 • Onbetaalde huurgelden
 • Huurlasten
 • Geschillen van de staat (RW, RSZ, FOD Financiën, …)

U wordt geconfronteerd met onbetaalde schulden ?

Groot bedrijf of KMO, Wij bieden een oplossing die aangepast is aan uw behoeften.

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

U bent schuldenaar.

U hebt een brief, een telefoonoproep of een sms ontvangen.
U wilt uw dossier raadplegen of een betaling uitvoeren

Toegang schuldenaar

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 200 725